Slide background

Zvolte jazyk

MENDELIANUM - atraktivní svět genetiky

Muzeum J. G. Mendela s půlstoletou tradicí, pevnými historickými kořeny a bohatým vědecko-výzkumným zázemím.

Moderní návštěvnické centrum lokalizované v autentických prostorech Mendelovy vědecké společnosti v historickém srdci Brna.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Foto Mendelianum

MENDELIANUM - atraktivní svět genetiky

Muzeum J. G. Mendela s půlstoletou tradicí, pevnými historickými kořeny a bohatým vědecko-výzkumným zázemím. 
Moderní návštěvnické centrum lokalizované v autentických prostorech Mendelovy vědecké společnosti v historickém srdci Brna.
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

MENDELIANUM - atraktivní svět genetiky

Muzeum J. G. Mendela s půlstoletou tradicí, pevnými historickými kořeny a bohatým vědecko-výzkumným zázemím. 
Moderní návštěvnické centrum lokalizované v autentických prostorech Mendelovy vědecké společnosti v historickém srdci Brna.

Mendel Forum 2014

MF2014Mendel Forum 2014 se koná ve dnech 13. – 15. května 2014. První den je zaměřen na osobnost J. G. Mendela a rozvoj jeho vědeckého odkazu ve formě Mendel Medal & Lecture a diskuse u kulatého stolu. Druhý den proběhne populárně-vědecký workshop na téma Molekulární embryologie vědecky i nevědecky, který je určen nejen pro studenty, ale pro všechny zájemce o vědu a výzkum z řad široké veřejnosti. Poslední den seznámí s aktuálními projekty popularizace a propagace VaV v Mendelově Brně, které realizuje Mendelianum MZM Brno se svými partnery a spolupracovníky.


Projekt Mendelianum je aktuálně prezentován v brněnském Urban centru

Od 18. února 2014 vás Urban centrum na Staré radnici zve na novou výstavu, kde je prezentován i projekt Mendelianum. 

Přijďte se podívat na vizualizaci připravovaných expozic!

 


Den otevřených dveří 28. ledna 2014


Oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z prostředků Evropské unie "Mendelianum – atraktivní svět genetiky", číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0180.
Zadavatel
Název: Moravské zemské muzeum
Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČ: 00094862
Zastoupen: PhDr. Mgr. Martinem Reissnerem, Ph. D., ředitelem
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele - realizace expozice včetně přístrojového vybavení"
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13 801 651,- Kč bez DPH

Zadavatel oznamuje, že dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, rozhodl o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Výběr dodavatele - realizace expozice včetně přístrojového vybavení", a to z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení zjistil, že nebyly splněny podmínky stanovené v ust. § 156 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb. a nebylo možno učinit opatření k nápravě.


Přijďte s námi oslavit dokončení výstavby návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky!

Moravské zemské muzeum, Muzejní 1
Od roku 2012 pro vás Mendelianum MZM Brno se svými partnery a spolupracovníky realizovalo unikátní projekt návštěvnického centra lokalizovaného v autentických prostorách Mendelovy vědecké společnosti. Přímo v místech, kde zasedala Hospodářská společnost, v níž Mendel získal motivaci pro svůj výzkum, se nyní můžete seznámit s Mendelovým celosvětově proslulým objevem v kontextu tehdejší a dnešní vědy. Nahlédnete do Mendelovy pracovny, odkud vstoupíte do moderní molekulárně-biologické laboratoře. Chcete vidět geny v akci? Využijte prosklený výtah, který vás proveze buňkou a můžete sledovat dění kolem sebe na velkoplošné obrazovce a unikátních 3D modelech. Oslavte s námi úspěšné ukončení projektu a přijďte 31. 10. 2014 od 12 h do Mendeliana lokalizovaného v Biskupském dvoře MZM Brno. Těšíme se na vás!


Mendelovy rostliny - Fotografická a výtvarná soutěž má své finalisty!

HLASUJTE PRO VÍTĚZE, kteří budou ocenění a jejich díla zahrnuta do připravované výstavy.

vyhlášení soutěže
fotografická soutěž
výtvarná soutěž
vyhlášení vítězů


Muzejní podzim 2014

Ve středu 8. 10. 2014 v 17.00 hodin představíme unikátní návštěvnické centrum Mendelianum – atraktivní svět genetiky. V návštěvnickém centru je na historicko-vědním základě představen vědecký odkaz J. G. Mendela a jeho propojení s moderní genetikou a molekulární biologií. Návštěvnické centrum představuje moderní formu „living museum", jehož součástí jsou laboratoře a další interaktivní prvky, které umožňují aktivní zapojení návštěvníků do vědy a výzkumu.

Expozicí Vás provede PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí Oddělení pro historii biologických věd MZM.  


Den otevřených dveří - srpen 2014

Den otevřených dveří na téma Léto s vědou proběhl 6. srpna 2014 za účasti řady představitelů naší politické, vědecké a kulturní elity. Návštěvnické centrum bylo představeno ve vrcholné fázi svého pilotního provozu. Fotogalerie z akce

 

 


Festival vědy s RWE 2014

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 12. a v sobotu 13. září 2014. Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE a.s. (zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o.). Dále program akce. 

12. 9. 2014
Program Prof. Matalová
Centrum Mendelianum - Mendelova mobilní škola
9 h - Přijďte se podívat na DNA!
10 h - Co se dědí a jak: krevní skupiny
11 h - Od genů k funkčnímu orgánu: srdce v akci
12 h - Mendel jako významná brněnská osobnost
13 h - Přijďte se podívat na DNA!
14 h - Co se dědí a jak: krevní skupiny
15 h - Od genů k funkčnímu orgánu: srdce v akci 

13. 9. 2014
Program Dr. Sekerák
Centrum Mendelianum
9h - Jak Mendel objevoval genetiku? Mendelova černá skříňka
10 h - Jak Mendel pracoval s květy hrachu a jestřábníku, metody opylení
11 h - Zkuste si nalézt Mendelovy kombinace znaků
12 h - Jak Mendel objevoval genetiku? Mendelova černá skříňka
13 h - Jak Mendel pracoval s květy hrachu a jestřábníku, metody opylení
14 h - Zkuste si nalézt Mendelovy kombinace znaků
15 h - Jak Mendel objevoval genetiku? Mendelova černá skříňka


Co je zapsáno v genech a kdo na to přišel?

Přijďte se podívat do Centra Mendelianum, kde vstoupíte přímo do buňky a seznámíte se s mikrosvětem nukleových kyselin v 3D rozměrech a v přímém přenosu! Výtah vás proveze genovou expresí, projdete si cestu k rozluštění genetického kódu, poznáte blíže nejen J. G. Mendela, ale řadu dalších významných osobností. Vědeckou práci si můžete i sami vyzkoušet, a to přímo v autentických prostorech vědecké společnosti J. G. Mendela. Akce probíhá od 16., 18., 23. a 25. 9., vždy od 12 h, vstup zdarma. Biskupský dvůr Moravského zemského muzea, Muzejní 1. Kontaktní osoba: Dr. J. Sekerák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Po stopách JGM v Brně - Mendelův víkend

Mendel proslavuje město Brno po celém světě. I když z Brna nepocházel, strávil v něm čtyřicet let života. Připomeňte si výročí narození JGM procházkou místy spojenými s jeho všestranným působením v Brně. Při správném zodpovězení kvízových otázek na vás navíc čekají nové aktuální publikace MZM a další dárečky. Materiály pro explorativní toulky po stopách JGM v Brně jsou pro vás zdarma k dispozici na pokladně Moravského zemského muzea (Zelný trh 8) 19. a 20. 7. 2014 od 13 do 18 h, v elektronické podobě.


Prázdninové středy s genetikou

Mendelianum MZM Brno se svými partnery a spolupracovníky nabízí každou středu aktivní seznámení s vědou a výzkumem.
Dopolední program (10 – 12 h) je zaměřen na praktickou činnost a bude realizován v prostorách nově vybudovaného návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky. Odpolední část je určena pro další vzdělávání a ověření získaných poznatků formou e-learningu.
Prázdninové středy s genetikou se konají každou středu ve dnech od 2.7.2014 do 27.8.2014 od 10 do 12 h. Sraz v 9:45 ve foyer Dietrichsteinského paláce, Brno, Zelný trh 8. Vyberte si středeční datum, klikněte na něj a registrujte se. Počet zájemců je pro každý termín omezen.

Červenec 2014

2. července 2014
Mendel, Brno a atraktivní genetika
Chcete se blíže seznámit s novým návštěvnickým centrem Mendelianum – atraktivní svět genetiky v Brně? Být u zahájení jeho pilotního provozu? Být prvními návštěvníky, kteří nahlédnou do finalizace expozic? Chcete si vyzkoušet interaktivní prvky?

9. července 2014
Seznámení s DNA
Co vlastně kóduje DNA? Jak vypadá? Jak ji lze získat? Jaké metody slouží k jejímu výzkumu? Co nám prozradí?

16. července 2014
Geny a antigeny
Co je gen? Co je antigen? V jakém jsou vztahu? Jak se podílejí na naší jedinečnosti? Jak se uplatňují při transplantacích a transfuzích?

23. července 2014
Molekulární klonování
Co je klonování? Jak probíhá v přírodě? Kdy začalo v laboratořích? K čemu se využívá? Co je molekulární klonování?

30. července 2014
Genetika a tajemství krve
Proč se říká „mít něco v krvi"a ne „v genech? Co lze zjistit z krevního vzorku? Jak ho získat a zpracovat? Jak číst výsledky?
Přehled nabízených témat

Srpen 2014

6. srpna 2014
Není buňka jako buňka
Jak buňky vznikají? Jak se od sebe liší? Co řídí tyto odlišnosti? Jak vypadají buňky, ze kterých lze nejsnadněji získat DNA? Co jsou kmenové buňky a jak je lze využít?

13. srpna 2014
Molekuly, buňky a tkáně
Jak se geny podílejí na diferenciaci buněk ve tkáních? Jak buňky komunikují? Jaké tkáně obsahuje naše tělo? Čím se od sebe liší? Jak je zkoumat?

20. srpna 2014
Genetická regulace vývoje orgánů a jejich funkce
Co řídí vývoj orgánů během embryogeneze? Které orgány zahajují svoji funkci jako první? Kdo je řídí? Jak funguje srdce? Proč se mnohdy uvádí jako centrum emocí? Jak lze jeho funkce zkoumat?

27. srpna 2014
Věda Mendelovy a dnešní doby
Proč je Mendel stále celosvětově uznáván? Kdo na jeho práci navazuje? Jak by Mendelovy pokusy probíhaly dnes? Jaké metody používá dnešní molekulární biologie? Na kterých brněnských pracovištích?

Pro širší vzdělávání je nabízen program Mendelovy letní školy, který je realizován pod hlavičkou Mendelovy interaktivní školy genetiky (CZ.1.07/2.3.00/45.0037) v týdenních tematických blocích a uvede zájemce do tajů funkce genů, buněk, tkání, orgánů i celého organismu. Projekt letní školy je koncipován formou reálné vědecké práce, od studia literárních pramenů, po volbu metod, jejich praktické zvládnutí, použití pro řešení odborných otázek a vyhodnocení výsledků. Letní škola nabízí také stáže na reálných pracovištích vědy a výzkumu.

Mendelova letní škola se koná v týdnech: 28.7. - 1.8.2014: Jak funguje gen, 4.8. - 8.8.2014: Jak funguje buňka 11.8. - 15.8.2014: Jak funguje tkáň 18.8. - 22.8.2014: Jak funguje orgán a 25.8. - 29.8.2014: Jak funguje organizmus. Vyberte si počáteční datum týdenní akce, klikněte na něj a registrujte se. Počet zájemců je opět pro každý termín registrace omezen.


Léto s vědou v Mendelově Brně

Hospodarska spolecnostMendelianum MZM Brno se svými partnery a spolupracovníky nabízí unikátní program na letní čas trávený v Brně. Každý týden letního období přinese něco nového a nabídne pohled nejenom do mikrosvěta vašeho těla na genové a buněčné úrovni, ale také na komplexní funkce jednotlivých orgánů. Vše si budete moci sami vyzkoušet! Přijďte na ochutnávku letního programu 18. června 2014 v 10 h do Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea v Brně na Zelném trhu 8.


MENDELOVY ROSTLINY - Fotografická a výtvarná soutěž

fotosoutez rostlinyJohann Gregor Mendel jako vědec je většinou znám svými pokusy s hrachem a jestřábníkem. Během své práce se však zajímal o mnoho dalších rostlin. Seznamte se s nimi a zkuste jejich zástupce nalézt v Brně a okolí nebo během svých prázdninových toulek. Zachyťte nejzajímavější nálezy objektivem nebo vaší rukou a přihlaste se do fotografické a výtvarné soutěže.

Stačí zaslat odkaz na fotografii nebo kvalitní scan/foto výtvarného díla prostřednictvím služby www.uschovna.cz na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 30. 9. 2014. Vítaný je stručný autorský komentář!

V říjnu bude vybráno deset finalistů, kteří budou odměněni propagačními cenami a jejich díla zveřejněna na stránce www.mendelianum.cz

Listopadové hlasování veřejnosti rozhodne o vítězích v každé kategorii, kteří získají digitální fotorámeček a další věcné ceny.

Nejzdařilejší díla budou zařazena do připravované výstavy v rámci návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky.

 

Antirrhinum hledík
Aquilegia orlíček
 Calceolaria pantoflíček
 Carex ostřice
 Cirsium pcháč
 Dianthus hvozdík
 Geum kuklík
 Hieracium jestřábník
 Cheiranthus chejr (= Matthiola – fiala)
 Ipomoea povijnice (= Pharbitis – povíjník)
 Lathyrus hrachor
Lavatera slézovec
 Lens čočka
 Linaria lnice
 Lychnis kohoutek (= Melandrium – knotovka)
 Malva sléz
 Matthiola fiala
 Mirabilis nocenka
 Nicotiana tabák
 Oenothera pupalka
 Phaseolus fazol
 Pisum hrách
 Potentilla mochna
 Salix vrba
 Tropaeolum lichořeřišnice
 Verbascum divizna
 Veronica rozrazil
 Viola violka
 Zea kukuřice

V knize o historii moravského ovocnářství, vinařství a zahradnictví (1898) jsou uvedeny Mendelovy experimenty s fuchsiemi a peckovicemi, ale sám se o těchto pokusech (v dochovaných materiálech) nezmiňuje.

Oficiálním publikováním unikátního seznamu Mendelových rostlin završilo Mendelianum svoji výzkumnou činnost v této oblasti (Copyright: Anna Matalova, Mendelianum MZM Brno, ISBN 978-808-702-8025). Naše práce však nekončí a chystáme další novinky. K rozvoji naší dlouholeté činnosti v oblasti Mendelových rostlin nyní můžete přispět i Vy! Těšíme se na Vaše příspěvky!


Mendelovo Brno ve čtyřech ročních obdobích - Vyhlášen absolutní vítěz fotosoutěže!

Vítěz soutěžeBylo ukončeno hlasování soutěže o nejlepší fotografii cyklu Mendelovo Brno ve čtyřech ročních obdobích. Do hlasování o absolutního vítěze automaticky postupovali tři nejlepší fotografie ze zimního, jarního, letního a podzimního cyklu fotosoutěže. Vítězi gratulujeme.

 

 
 
zima-foto1 foto12 foto9
1. místo 2. místo 3. místo

Odpoledne s DNA

Odpoledne s DNAV letošním roce uplyne 61 let od objevu struktury DNA. Za tento významný objev, který nastartoval éru molekulární biologie, byla udělena Nobelova cena za fyziologii/medicínu v roce 1962. Stěžejní práce D. J. Watsona a F. H. C. Cricka vyšla v časopise Nature 25. dubna 1953, a proto je tento den mezinárodně připomínán jako Den DNA.

V dubnu si připomínáme mezinárodní Den DNA (25. dubna) akcí Odpoledne s DNA, která vybízí k zapojení do vědecké práce na ústavech Akademie věd ve dnech 23. a 30. dubna. Letos na téma: Co vlastně kódují geny? Přijďte se seznámit s moderními metodami používanými k zodpovězení této otázky a hned si je vyzkoušet! Počet míst je limitován, registrujte se včas přes webové stránky. 

Registrace je bezplatná, akce je podporována projektem OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0037. Na Den DNA bude zveřejněn genetický příběh, který jste zvolili hlasováním a vyhlášen absolutní vítěz fotosoutěže Mendelovo Brno ve čtyřech ročních období, kterého můžete volit z dvanácti nejúspěšnějších fotografií.


Nová kniha o Mendelovi věnovaná Mendelianu právě vyšla

Jan KLEINJan KLEIN, Norman KLEIN: Solitude of a Humble Genius. – Gregor Johann Mendel: Volume 1. Formative Years. Edited by Paul Klein. Springer, 407 s., ISBN 078-3-642-35253-9.

O knize

O autorovi

 

 

 

 

 


Tematické části centra

J. G. Mendel

1 Mendel osobnostJ. G. Mendel: vědec a mnohostranná osobnost.

 
 

Mendelovo vědecké centrum

Mendelovo návštěvnické centrum

Mendelova interaktivní škola

Mendel Forum

Odpoledne s DNA

Procházka Mendelovým Brnem

Technické učení

Technicke uceniBudova bývalého technického učiliště (dnes Masarykova univerzita), kde Mendel často předsedal přednáškám Přírodozkumného spolku (Komenského náměstí 2).

Více informací naleznete v publikaci Matalová A 2012: Mendelovo Brno. ISBN 9788026302575 a Matalová A, Matalová E 2015: Stezka Mendelovým Brnem, ISBN 978-80-263-0964-2

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý zavřeno
středa 9.00 - 17.00
čtvrtek 9.00 - 17.00
pátek 9.00 - 17.00
sobota 10.00 - 17.00
neděle 13.00 - 17.00

 

Vstupné

Mendelianum: 70,- (plné), 50,- (zvýhodněné), 150,- (rodinné)
S výkladem: 100,- (plné), 60,- (zvýhodněné), 220,- (rodinné)

Školní skupiny (10 a více)
Jednotlivá expozice bez výkladu - 40,- (zvýhodněné)
Jednotlivá expozice s výkladem - 50,- (zvýhodněné)

Soubor poskytovaných slev

Upozornění

Ve středu od 15 do 17 hod. a ve čtvrtek od 9 do 17 hod. je možné navštívit a vyzkoušet si i laboratoř Mendeliana pod odborným dohledem lektora. Vzhledem k případnému vytížení lektora, doporučujeme zajistit si aspoň den předem jeho dohled rezervací na e-mailu mendelianum@mzm.cz.
Prohlídku s výkladem je také možné objednat v rámci otevírací doby v pracovních dnech pouze na základě předchozí rezervace.
Ve státní svátky, které připadnou na středu až neděli, otevřeno od 13:00 do 17:00.

logoESF

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno